El conjunt de vehicles i maquinària destinats a l'activitat d'excavacions i moviments de terres, són els que es detallen a continuació.

Excavació - Recursos

Unitats

Descripció

1

Giratòries amb rodes

3

Giratorias amb cadenes

2

Retros excavadora mixta

2

Mini retro

1

Mini giratòria

2

Pala carregadora

2

Tractors

1

Rodillo compactador

4

Dumper

2

Tractores

2

Gòndolas

4

Banyeres

2

Camions

2

Remolque cisterna

1

Remolque tándem

7

Vehicles auxiliars de suport a la maquinària