Residus de la construcció

Servei diari de contenidors per a la recollida de runes procedents de la construcció que realitzem amb mínim temps de resposta. Els residus són traslladats amb els nostres vehicles porta-contenidors al seu corresponent abocador i gestionant l'obtenció del Certificat de dipòsit a nom de la raó social que ha generat els mateixos.

Residus perillosos

COFRAN 95 informa els seus clients que pot gestionar el desboscament i recollida, així com realitzar el transport a abocador de FIBROCIMENT i AMIANT, per a la tasca dels quals compta amb el corresponent permís mediambiental.

Servei de contenidors

Recursos

Unitats

Descripció

20

Contenidors patera de 11 metres cúbics

80

Contenidors de 5 metres cúbics

1

Porta–contenidors grans

3

Camions Porta–contenidors